Център за немски идеализъм

ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ

Центърът за немски идеализъм (ЦНИ) е основан от проф. Валентин Канавров през 2008 г. към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.
Членове на ЦНИ са доц. д-р Георги Донев, гл.ас. д-р Силвия Кръстева и Атанаска Чолакова, магистър по философия.
ЦНИ е изследователска институция, която се занимава със специализирани философски теоретизации на немския идеализъм, разглеждан като концептуален връх на Европейската логосна философия, който включва мисловните конструкции на великите немски философи от Волф до Хайдегер. Става дума за фундаментално философстване с ясни принципни основания и систематична разработеност.
Теоретичен продукт на ЦНИ са както индивидуалните разработки на неговите членове, така и тематичните сборници: Трансцендентални езици на метафизиката, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2009, 535 с.; Модели на философското мислене, – в: поредицата „Философски опити”, Т. 7, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, 263 с.; Бездната Хайдегер, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2011, 407 с.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: