Posted by: 1714 | November 2, 2011

Трилогията

ТРИЛОГИЯ ЗА КРИТИЧЕСКА МЕТАФИЗИКА

Трилогията на проф. Валентин Канавров за критическата метафизика се основава на систематичното разгръщане на концепта виртуалистки трансцендентализъм.

Трилогията обхваща следните монографии:

Том 1Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г.

Том 2Критически онтологеми на духовността, 2006 г.

Том 3Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г.

В първия том на трилогията се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята откъм критически преосмислената история на Европейската философия. В третия том се сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.

Концептът виртуалистки трансцендентализъм е неконсервативно разширение на Кантовия критицизъм като познавателно фундирано и систематично разгърнато философстване. Целта е теоретизирането на множество регионални критически онтологии, представени като плуралистичен жизнен свят, който се схематизира в трансцендентален ракурс откъм девиртуализирането на чистата априорна дейна форма на познанието (логос) с помощта на множество трансцендентални схематизации (време, свобода, образование, спорт, Европа и мн.др.).


Responses

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: