Posted by: 1714 | June 11, 2020

ПЕНТАЛОГИЯТА НА ПРОФ. КАНАВРОВ

Пенталогията за критическа метафизика на проф. Канавров

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 5 ноември 2020 г. от 14 до 19 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Изказванията ще бъдат по 20 мин. Молим ви да потвърдете вашето участие до 30 юни, като дадете темата на вашето изказване, най-късно до 15 септември, на адрес:, ivangkolev@gmail.com
Владимир Градев, Иван Колев
Заявено участие:
 • Ангел Стефанов – Епистемологическата теза на Хайзенберг;
 • Андрей Лешков;
 • Владимир Градев;
 • Владимир Теохаров;
 • Георги Донев – Проблематизиране на трансценденталното мислене и познание в контекста на изследванията на В. Канавров
 • Димитър Димитров;
 • Ивайло Димитров;
 • Иван Камбуров;
 • Иван Колев;
 • Иво Минков;
 • Кристиян Енчев – Медиаторният плурализъм във виртуалистката парадигма
 • Нева Кръстева;
 • Невена Крумова;
 • Нина Димитрова – Трансцендентални антропологии
 • Свилен Тутеков;
 • Силвия Кръстева;
 • Стилиян Йотов;
 • Христо Писаров – Щрихи относно критическата метафизика на проф. Канавров.

Categories

%d bloggers like this: