Posted by: 1714 | June 13, 2021

СЕМИНАР “ПЕНТАЛОГИЯ”

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Епидемията не позволи да проведем планирания семинар през ноември 2020 г.Сега, най-накрая имаме отново тази възможност. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 17 юни 2021 г. от 17 до 20 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Семинарът ще се проведе при спазването на необходимите санитарни мерки.Изказванията ще бъдат по 20 мин.
Досега са заявили участие в семинара: Ангел Стефанов; Владимир Градев, Владимир Теохаров, Георги Донев, Димитър Димитров, Ивайло димитров, Иван Камбуров, Иван Колев, Иво Минков, Кристиан Енчев, Нева Кръстева, Невена Крумова, Нина Димитрова, Свилен Тутеков, Силвия Кръстева, Стилиян Йотов, Христо Писаров


Categories

%d bloggers like this: