Пенталогията за критическа метафизика на проф. Канавров

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 5 ноември 2020 г. от 14 до 19 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Изказванията ще бъдат по 20 мин. Молим ви да потвърдете вашето участие до 30 юни, като дадете темата на вашето изказване, най-късно до 15 септември, на адрес:, ivangkolev@gmail.com
Владимир Градев, Иван Колев
Заявено участие:
 • Ангел Стефанов – Епистемологическата теза на Хайзенберг;
 • Андрей Лешков;
 • Владимир Градев;
 • Владимир Теохаров;
 • Георги Донев – Проблематизиране на трансценденталното мислене и познание в контекста на изследванията на В. Канавров
 • Димитър Димитров;
 • Ивайло Димитров;
 • Иван Камбуров;
 • Иван Колев;
 • Иво Минков;
 • Кристиян Енчев – Медиаторният плурализъм във виртуалистката парадигма
 • Нева Кръстева;
 • Невена Крумова;
 • Нина Димитрова – Трансцендентални антропологии
 • Свилен Тутеков;
 • Силвия Кръстева;
 • Стилиян Йотов;
 • Христо Писаров – Щрихи относно критическата метафизика на проф. Канавров.
Posted by: 1714 | November 2, 2011

Трилогията

ТРИЛОГИЯ ЗА КРИТИЧЕСКА МЕТАФИЗИКА

Трилогията на проф. Валентин Канавров за критическата метафизика се основава на систематичното разгръщане на концепта виртуалистки трансцендентализъм.

Трилогията обхваща следните монографии:

Том 1Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г.

Том 2Критически онтологеми на духовността, 2006 г.

Том 3Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г.

В първия том на трилогията се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята откъм критически преосмислената история на Европейската философия. В третия том се сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.

Концептът виртуалистки трансцендентализъм е неконсервативно разширение на Кантовия критицизъм като познавателно фундирано и систематично разгърнато философстване. Целта е теоретизирането на множество регионални критически онтологии, представени като плуралистичен жизнен свят, който се схематизира в трансцендентален ракурс откъм девиртуализирането на чистата априорна дейна форма на познанието (логос) с помощта на множество трансцендентални схематизации (време, свобода, образование, спорт, Европа и мн.др.).

Categories