Posted by: 1714 | June 13, 2021

СЕМИНАР “ПЕНТАЛОГИЯ”

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Епидемията не позволи да проведем планирания семинар през ноември 2020 г.Сега, най-накрая имаме отново тази възможност. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 17 юни 2021 г. от 17 до 20 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Семинарът ще се проведе при спазването на необходимите санитарни мерки.Изказванията ще бъдат по 20 мин.
Досега са заявили участие в семинара: Ангел Стефанов; Владимир Градев, Владимир Теохаров, Георги Донев, Димитър Димитров, Ивайло димитров, Иван Камбуров, Иван Колев, Иво Минков, Кристиан Енчев, Нева Кръстева, Невена Крумова, Нина Димитрова, Свилен Тутеков, Силвия Кръстева, Стилиян Йотов, Христо Писаров

Пенталогията за критическа метафизика на проф. Канавров

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 5 ноември 2020 г. от 14 до 19 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Изказванията ще бъдат по 20 мин. Молим ви да потвърдете вашето участие до 30 юни, като дадете темата на вашето изказване, най-късно до 15 септември, на адрес:, ivangkolev@gmail.com
Владимир Градев, Иван Колев
Заявено участие:
 • Ангел Стефанов – Епистемологическата теза на Хайзенберг;
 • Андрей Лешков;
 • Владимир Градев;
 • Владимир Теохаров;
 • Георги Донев – Проблематизиране на трансценденталното мислене и познание в контекста на изследванията на В. Канавров
 • Димитър Димитров;
 • Ивайло Димитров;
 • Иван Камбуров;
 • Иван Колев;
 • Иво Минков;
 • Кристиян Енчев – Медиаторният плурализъм във виртуалистката парадигма
 • Нева Кръстева;
 • Невена Крумова;
 • Нина Димитрова – Трансцендентални антропологии
 • Свилен Тутеков;
 • Силвия Кръстева;
 • Стилиян Йотов;
 • Христо Писаров – Щрихи относно критическата метафизика на проф. Канавров.
Posted by: 1714 | November 2, 2011

Трилогията

ТРИЛОГИЯ ЗА КРИТИЧЕСКА МЕТАФИЗИКА

Трилогията на проф. Валентин Канавров за критическата метафизика се основава на систематичното разгръщане на концепта виртуалистки трансцендентализъм.

Трилогията обхваща следните монографии:

Том 1Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г.

Том 2Критически онтологеми на духовността, 2006 г.

Том 3Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г.

В първия том на трилогията се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята откъм критически преосмислената история на Европейската философия. В третия том се сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.

Концептът виртуалистки трансцендентализъм е неконсервативно разширение на Кантовия критицизъм като познавателно фундирано и систематично разгърнато философстване. Целта е теоретизирането на множество регионални критически онтологии, представени като плуралистичен жизнен свят, който се схематизира в трансцендентален ракурс откъм девиртуализирането на чистата априорна дейна форма на познанието (логос) с помощта на множество трансцендентални схематизации (време, свобода, образование, спорт, Европа и мн.др.).

Categories